top of page

Nieuwe directeur MuzeeAquarium Delfzijl

Persbericht

Het bestuur van het MuzeeAquarium Delfzijl heeft mevrouw C.Heinen-Huisjes benoemd tot nieuwe directeur van het museum. De benoeming gaat in op 1 juli 2017. Het betreft een parttime functie. Mevrouw Heinen is en blijft tevens directeur van Museum Stad Appingedam. De combinatie van beide functies heeft als voordeel, dat op deze wijze de samenwerking tussen beide musea kan worden bevorderd en versterkt.

Het MuzeeAquarium bevindt zich in een overgangsfase van (ver)nieuwbouw, herinrichting en verhuizing. De taak van mevrouw Heinen zal in eerste instantie onder andere vooral bestaan uit het op uiteenlopende manieren vormgeven en begeleiden van de laatste fase van dit proces. Aandachtspunt vormt tevens de organisatie. Na afronding hiervan zal zij zich met name richten op meer museaal-inhoudelijke aspecten en de externe profilering van het museum.

Recente berichten
bottom of page