top of page

MuzeeAquarium kiest voor samenhang

Het MuzeeAquarium Delfzijl gaat op 1 juni open. De medewerkers van het museum zijn druk bezig om het gebouw voor die tijd in te richten.

Belangrijk bij de nieuwe inrichting is de samenhang tussen de verschillende collecties en een up-to-date presentatie. „De samenhang is een van de doelen van het nieuwe MuzeeAquarium,” vertelt directeur Cynthia Heinen.

“Het MuzeeAquarium heeft een hele brede collectie die bestaat uit stenen, schelpen, archeologie, scheepvaart en vissen. Ook is er nog een bescheiden collectie van overzeese handel en de collectie over de geschiedenis van Delfzijl. Deze collectie is historisch gegroeid. Het is heel mooi om een brede collectie te hebben, maar belangrijk is wel dat er samenhang is tussen de collecties in de presentatie. Dat is een uitdaging die de organisatie bij de inrichting op zich heeft genomen.”

Conservatoren Willy van der Schuit en Martin Hillinga hebben een advies geschreven hoe het museum er uit zou moeten zien en het ontwerp gemaakt voor de inrichting. „Het belangrijkste is om nu te selecteren. Daar worden de vrijwilligers actief bij betrokken. De vrijwilligers zijn erg belangrijk. Zonder hen kan het museum niet bestaan. Ik begrijp dat dit geen eenvoudige taak is. Een verzamelaar wil alles laten zien. Elk object is belangrijk en het eerste object natuurlijk helemaal. Mensen die deskundig zijn kunnen zelf tijdens een bezoek de topstukken in de context plaatsen, maar voor een doorsnee bezoeker is dat lastiger. Deze bezoeker wil geïnformeerd worden. Er wordt eerst gekeken en als het de bezoeker aanspreekt, dan wil hij erachter komen wat het is. Het plaatsen van objecten in een context is dan ook heel belangrijk. Zo komt het hunebed van Heveskes, het topstuk van onze collectie archeologie, in een andere context te staan. Het landschap van die tijd wordt nagebootst, waardoor de bezoeker kan beleven en ervaren hoe het er in die tijd uit zag. Het verhaal dat verteld wordt geeft de samenhang aan, de objecten worden daarbij gezocht en de collecties lopen daardoor in elkaar over en staan minder op zich zelf. Het laten zien van mooie dingen is de volgende stap.”

„Dit is geen waardeoordeel,” benadrukt Heinen. „Het is het verschil tussen een professioneel museum en een verzamelaarsmuseum. Het is een andere insteek van presenteren: het zit niet in de kwantiteit maar in de kwaliteit. Het MuzeeAquarium heeft er voor gekozen om te professionaliseren. Dat is ook de reden waarom ik aangesteld ben. Ik werkte al in het Museum Stad Appingedam en nu combineer ik dat. Het is de bedoeling dat beide musea elkaar versterken en gebruik kunnen maken van elkaars expertise en netwerk. Ook kunnen de exposities op elkaar afgestemd worden. Daar komt bij dat we straks in één gemeente zitten en dan is het voor het aanvragen van subsidies handig om de plannen op elkaar af te stemmen. De organisaties worden niet samengevoegd. Het zijn en blijven twee afzonderlijke musea met elk een eigen identiteit.”

Op 1 juni is het pand klaar voor bezoekers. Iedereen is nu druk bezig om alles voor die tijd af te krijgen. „Buiten om ons heen zullen de werkzaamheden aan de dijk nog niet klaar zijn. Dat zie ik als een kans. Het Marconiplan is een nationaal en internationaal uniek project. Mensen komen speciaal naar Delfzijl om dit te zien. De strijd tegen het water hoort bij de geschiedenis van Delfzijl en de dijkverzwaring is dan ook een prachtige aanvulling. De eerste wisseltentoonstelling gaat over de dijkbouw en de strijd tegen het water. Het museum kent een vaste kernopstelling, die wordt aangevuld met wisseltentoonstellingen. Rond deze tentoonstellingen worden bijvoorbeeld activiteiten georganiseerd. Verder zijn we ook in gesprek met het Waterschap Noorderzijlvest om hier informatie over de dijkbouw te geven aan bezoekers en met de gemeente Delfzijl over de inrichting van de omgeving. De betrokkenheid van de gemeente is heel belangrijk en het contact is goed. Ook komt de VVV, die nog in het centrum gevestigd is, in het MuzeeAquarium. Bezoekers kunnen straks op één locatie alle informatie over Delfzijl krijgen: in een volledig vernieuwd MuzeeAquarium.”

Recente berichten
bottom of page