Hartelijk dank dat u donateur wordt van het MuzeeAquarium. 

Het donateurschap bedraagt minimaal € 20,- per kalenderjaar. U kunt uw donatie overmaken op het bankrekeningnummer NL51RABO0130823619 t.n.v. Stichting MuzeeAquarium Delfzijl onder vermelding van ‘donatie 2018’ en uw naam.

Muzeeaquarium Delfzijl
Zeebadweg 7

9933 AV Delfzijl

Telefoon  31(0)596 - 632277

info@muzeeaquarium.nl

Openingstijden

Het museum is maandag t/m zondag

geopend van 10.00 tot 17.00 uur