top of page

Hartelijk dank dat u donateur wordt van het MuzeeAquarium. 

Het donateurschap bedraagt minimaal € 20,- per kalenderjaar. U kunt uw donatie overmaken op het bankrekeningnummer NL51RABO0130823619 t.n.v. Stichting MuzeeAquarium Delfzijl onder vermelding van ‘donatie 2018’ en uw naam.

bottom of page