top of page

Het Museum 

Donateur worden

Wilt u donateur worden van het MuzeeAquarium? Dat stellen wij bijzonder op prijs!  Als donateur steunt u het MuzeeAquarium in zijn doel om de collecties in stand te houden, te onderzoeken, uit te breiden en onder de aandacht van een breed publiek te brengen middels presentaties, tentoonstellingen en 
activiteiten.

Het donateurschap bedraagt minimaal € 25,- per kalenderjaar. Alles wat u boven de 25 euro doneert, komt in het aankoopfonds voor de collectie van het MuzeeAquarium.
U kunt uw donatie overmaken op het bankrekeningnummer NL51RABO0130823619 
t.n.v. Stichting MuzeeAquarium Delfzijl onder vermelding van ‘donatie 2024' en uw naam en adres (banken vermelden dit niet automatisch). Het MuzeeAquarium is een ANBI-instelling.


Na verwerking van uw donatie ontvangt u per post een bevestiging en een donateurspasje op naam, dat recht geeft op een kalenderjaar lang gratis entree voor u en een metgezel.

Wij danken u hartelijk voor uw steun als donateur!

Hierbij geef ik aan als donateur het MuzeeAquarium te willen steunen. Ik maak mijn donatie over op het voornoemde bankrekeningnummer. Tot schriftelijke wederopzegging ontvang ik jaarlijks een verzoek tot het verlengen van mijn donateursschap:

Het formulier is verzonden

bottom of page