Het Museum 

Donateur worden

Als donateur steunt u het MuzeeAquarium in zijn doel om de collecties in stand te houden, te onderzoeken, uit te breiden en onder de aandacht van een breed publiek te brengen middels presentaties, tentoonstellingen en 
activiteiten.

Het donateurschap bedraagt minimaal € 20,- per kalenderjaar.
U kunt uw donatie overmaken op het bankrekeningnummer NL51RABO0130823619 
t.n.v. Stichting MuzeeAquarium Delfzijl onder vermelding van ‘donatie 2020' en uw naam en adres (banken vermelden dit niet automatisch).


Na ontvangst van uw donatie ligt er bij de eerstvolgende keer van uw bezoek aan het museum een donateurspasje klaar, dat recht geeft op een kalenderjaar lang gratis entree voor u en een metgezel.

Wij danken u hartelijk voor uw steun als donateur!

Hierbij geef ik aan als donateur het MuzeeAquarium te willen steunen. Ik maak mijn donatie over op het voornoemde bankrekeningnummer. Tot schriftelijke wederopzegging ontvang ik jaarlijks een verzoek tot het verlengen van mijn donateursschap:

Ik ga er mee akkoord dat mijn gegevens bewaard worden door het MuzeeAquarium

Muzeeaquarium Delfzijl
Zeebadweg 7

9933 AV Delfzijl

Telefoon  31(0)596 - 632277

info@muzeeaquarium.nl

Openingstijden

Het museum is maandag t/m zondag

geopend van 10.00 tot 17.00 uur