top of page

Ontdek 

Collectie

Natuurhistorisch

De natuurhistorische presentatie laat het ontstaan van de aarde zien: gesteenten, mineralen, de bodemopbouw en fossielen. Bijzonder is de collectie schelpen.

 

 • Schelpen
  Het MuzeeAquarium heeft in de loop van de tijd een indrukwekkende collectie schelpen opgebouwd. Er zijn schelpen die op de Nederlandse stranden gevonden kunnen worden, maar ook schelpen van over de hele wereld. De grootste en zwaarste schelp is de doopvontschelp: hij is een meter in doorsnee en weegt 200 kg!
   

 • Geologie
  Hoe oud is de aarde? Wat zit er binnenin de aarde? Hoe ziet een meteoriet eruit? Allemaal vragen die beantwoord worden in de geologie-presentatie in het museum. Je kijkt recht in de kolkende magma, je ziet verschillende mineralen en gesteenten, zelfs fluorescerende, en er zijn bijzondere fossielen te zien.
   

 • Archeologie
  Het hunebed is het eerste dat opvalt binnen de archeologie-zaal. Het is het meest noordelijke hunebed van Nederland en gevonden in de buurt van Delfzijl. In de vitrinewanden eromheen wordt meer verteld over het leven in die tijd. En achter het hunebed zie je een landschap op een groot scherm: zo kan het er in de tijd van de hunebedbouwers uitgezien hebben. Er zijn vondsten te zien uit de Romeinse tijd, maar ook uit de late middeleeuwen, zoals schoenen: die zijn na eeuwen in de grond gezeten te hebben nog steeds goed herkenbaar.

 

Cultuurhistorisch

Het cultuurhistorische gedeelte gaat de wierdentijd en de inmiddels verdwenen middeleeuwse dorpen. Dan gaat het verder met de geschiedenis van Delfzijl als vestingstad, de Franse tijd, de Tweede Wereldoorlog, de wederopbouw en de vestiging van grote industrieën.

 • Scheepvaart
  De historie van Delfzijl is nauw verweven met de scheepvaart. In de Wagenborgzaal wordt de geschiedenis van de scheepvaart getoond: er is een grote vitrine met 24 scheepsmodellen, waar de bezoeker via touchscreens informatie over op kan vragen. Thema's als communicatie en navigatie op zee vroeger en nu, het loodswezen, de zeevaartschool, scheepsbouw, modellen van Bronsmotoren en een zeilmakerij worden in deze zaal gepresenteerd.
   

 • Historie van Delfzijl
  Dat Delfzijl van oorsprong een vestingstad is geweest ter verdediging van de zeesluizen is nauwelijks nog te zien vandaag de dag. Maar in het museum staat een maquette die de vroegere contouren van de stad weer zichtbaar maakt. Daarnaast wordt aandacht besteed aan Delfzijl tijdens de oorlogsjaren (W.O. II), de wederopbouw en de vestiging van de grote industrieën, toen de prognose nog was dat Delfzijl uit zou groeien tot een stad met 50.000 inwoners.

 

 

Zeeaquarium

Het zeeaquarium is gehuisvest in een originele munitiebunker uit de Tweede Wereldoorlog.

 

 • Rariteitenkabinet
  Het MuzeeAquarium is voortgekomen uit een museum dat in de jaren ’30 van de vorige eeuw in Delfzijl stond: het museum voor Overzeesche Handelsbetrekkingen. In het rariteitenkabinet zijn nog overblijfselen te zien uit deze vroegere collectie: van scheepvaartsouvenirs tot rariteiten uit de natuur. Het rariteitenkabinet vertelt ook het verhaal over hoe een serie verzamelingen uit kan groeien tot een heus museum.

bottom of page